Referat generalforsamling

Årets generalforsamling fandt sted onsdag den 21-2-18. Der var 31 tilmeldte.

 

1. Valg af dirigent: Kirsten Lind

 

2. Valg af valgudvalg: Birgit Lundgaard, Sussie Jørgensen og Jette Ernstsen

 

3. Formandens beretning: Lone læste formandens beretning op, da Birgit havde meget hoste og en hæs stemme. Beretningen omhandlede hvad der var foregået hele året, såsom udflugter og de forskellige foredrag. Beretningen blev godkendt.

 

4. Fremlæggelse af foreningens regnskab: Lone gennemgik regnskabet. Lone kunne fortælle at vi er 75 medlemmer, hvoraf der kun er 66 der har betalt kontingent for 2018. Regnskabet blev godkendt.

 

Fremlæggelse af regnskab for sommerhuset: Birgit gennemgik regnskabet. Birgit kunne fortælle, at taget på sommerhuset skal have en rensning i år. Regnskabet blev godkendt.

 

5. Orientering om regnskabet fra byggefonden: Lone fremlagde regnskab for ejendommen Klostergade 5. Regnskabet blev godkendt.

 

6. Indkomne forslag: Ingen forslag

 

7. Forslag fra bestyrelsen: Ingen forslag

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Conni, Jette og Lone er på valg. Alle tre sagde ja til genvalg. Da der stadig mangler et bestyrelsesmedlem, har generalforsamlingen sagt ja til, at der kun arbejdes med 4 i bestyrelsen.

 

Valg af suppleanter til bestyrelsen: Hanne Gregersen er villig til at stille op som suppleant. Hanne tiltræder senere, da hun har lidt travlt i øjeblikket.

 

Valg af revisor: Solvej Nielsen. Genvalgt

 

Valg af revisorsuppleant: Tove Holme Madsen. Genvalgt.

 

9. Eventuelt: Forslag fra medlemmerne til nyt program:

  • Foredrag med hjemløse og misbrugere
  • Rundvisning på DOKK 1
  • Carletti i Skødstrup
  • Latter instruktør
  • Foredrag om hospitalsklovnene og evt. give et tilskud

 

Ved arrangementer, vil bestyrelsen gerne have hjælp fra medlemmerne, til f.eks. borddækning og oprydning.

 

Kirsten Lind takkede for god ro og orden.