Referat generalforsamling

Årets generalforsamling fandt sted tirsdag den 19-2-19. Der var 24 tilmeldte.

Fraværende fra bestyrelsen: Jette (ferie) og Conni (syg).

 

 

1. Valg af dirigent: Tina Andersen

 

 

2. Valg af valgudvalg: Lone Iversen, Solvej Nielsen og Tove Sørensen

 

 

3. Formandens beretning: Ved udgangen af 2018 havde vi 85 medlemmer. Resumé over vores møder fra året der gik, hvor vi har haft mange gode, interessante, sjove og hyggelige stunder, som vi dermed fik genopfrisket. Ikke mindst den skønne sommerudflugt til Bøvlingbjerg, som også senere blev kommenteret: “en af de bedste ture vi har haft”.

 

 

4. Fremlæggelse af foreningens regnskab: Lone gennemgik regnskabet for foreningen. Der blev spurgt til den store difference, der var i udgifterne fra 2017 til 2018 Svar: Der blev bl.a. indkøbt ny projektor. Regnskabet blev godkendt.

 

 

Fremlæggelse af regnskab for sommerhuset: Birgit gennemgik regnskabet for sommerhuset, og fortalte der var blevet udskiftet sofa og stole. Derudover havde der været udgifter til forskellige reparationer, m.m. Regnskabet blev godkendt.

 

 

5. Orientering om regnskabet fra byggefonden: Lone fremlagde regnskab for ejendommen Klostergade 5. Regnskabet blev godkendt.

 

 

6. Indkomne forslag: Ingen forslag.

 

 

7. Forslag fra bestyrelsen: Ingen forslag.

 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

 Birgit er på valg – blev genvalgt.

 Birgithe Nielsen blev valgt ind som ny bestyrelsesmedlem.

 

 

Valg af suppleanter til bestyrelsen: Valg af 2 suppleanter:

 Hanne ville helst fortsætte som suppleant – Genvalgt

 Der var ikke andre der havde lyst.

 

Valg af revisor: Bente Klinkby – genvalgt.

 

Valg af revisorsuppleant: Tove Holme Madsen. Genvalgt.

 

 

9. Eventuelt: Ingen bemærkninger eller kommentarer.

 

 

Tina Andersen takkede for god ro og orden.