Referat generalforsamling

Generalforsamling 19.02.20

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af valgudvalg
 3. Beretning ved formanden
 4. Fremlæggelse af regnskab
  a. Foreningen
  b. Sommerhuset
 5. Beretning og regnskab for Byggefonden ved Lone Iversen
 6. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde 8 dage før)
  Der er indkommet 1 forslag
 7. Forslag fra Bestyrelsen
  Kontingent
 8. Valg af
  a. 3 bestyrelsesmedlemmer, på valg er Jette Bravo (modtager ikke genvalg), Conni Augustenborg (modtager ikke genvalg), Lone Iversen
  b. 2 suppleanter, på valg er Hanne Gregersen, + 1 nyt medlem
  c. 1 revisor, på valg er Solvejg Nielsen
  d. 1 revisorsuppleant på valg er Tove Holme Madsen
 9. Eventuelt

Referat

 • Ad punkt 1: Tina Andersen enstemmigt valg og kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt efter reglerne
 • Ad punkt 2: Tove Holme Madsen, Solvejg Nielsen og Jette Bravo valgt
 • Ad punkt 3: Birgit bød velkommen til årets generalforsamling og kunne fortælle, at medlemstallet desværre er faldet til nu 70 medlemmer. Dernæst gav Birgit et referat af vores arrangementer i 2019. Vi startede den gode vane tro med en hyggelig og sjov Nytårskur, dernæst lærte vi lidt om hjertestop og hjertestartere, nogle fik genopfrisket lærdom og andre fik ny læring. Sognepræst Lars Lindgrav fra Tilst Kirke gav et godt og interessant foredrag og dernæst hørte vi lidt om de uartige piger på Sprogø, hvoraf det er gået nogle af dem godt. Et besøg i Retten var vældig interessant, specielt når det ikke er indefra man ser det. På en byvandring i Århus midt fik vi lært noget om Johanne Berg, som var den første kvindelige betjent i Danmark. Ladywalk i maj var også en hyggelig aften – husk i år er datoen 25.05.20. Vores sommerudflugt sidste år gik til sommerhuset, var lagt på en ikke så god dato tæt på helligdage, der var ikke så mange deltagere, men vi havde en dejlig dag i strålende solskin, lidt god mad og en gåtur. Efterårssæsonen startede med grillaften i dejligt vejr, en hyggelig aften. I Horsens hos Filips Sten og Billedhuggeri så vi mange fine stenskulpturer. På vores 99-års fødselsdag på Brasserie Belli fik god mad – hvor der er hjerterum er der husrum – vi fyldte godt op i restauranten. Pensioneret overlæge Ole Sonne holdt et foredrag om fremtidens behandlingsmuligheder, bl.a. diabetes, et spændende foredrag hvor vi også kunne kigge os lidt om på Steno Museet. Nemme penge er en helt anden sag. Finn Holm fortalte om en sag med narkotikahandel og bombeattentat på hotel Atlantic. Vores energi og sundhed fik et løft da 3 terapeuter fortalte og gav os øvelser til hjemmebrug. Sidste arrangement var julebanko, igen en hyggelig aften med gløgg og æbleskiver. Birgit sluttede af med at takke for året der gik og en tak til bestyrelsen for godt samarbejde. Samtidig opfordrede Birgit medlemmerne til at komme med forslag til kommende arrangementer. Dato og sted for 100-års fødselsdagen blev givet 19.09.20 og stedet bliver Den Gamle By.
 • Ad punkt 4
  a. Lone fremlagde regnskab for foreningen. Ingen spørgsmål fra salen. Regnskabet godkendt
  b. Birgit fremlagde regnskab for sommerhuset. Sommerhuset har været lejet ud i 14 uger, 3 miniuger og 2 weekender. Alle radiatorer er udskiftet i december 2019 og terrasse er repareret i januar 2020. Leje og el er steget lidt. Der har været lidt nyanskaffelser: persienner, rullemadrasser. 1 spørgsmål fra salen: Hvilken terrasse er ordnet, svar er begge. Regnskabet er godkendt.
 • Ad punkt 5: Lone fremlægger regnskab for ejendommen, som er købt i 1960 for 175.000 kr. 1 spørgsmål: Hvad er vurdering i dag? Lone: Den offentlige vurdering er 4,4 mio. kr. Regnskab godkendt.
 • Ad punkt 6. Der er indkommet et forslag fra Jette Palshøj om indkøb af et læhegn til sommerhuset. Læhegnet er sammenklappeligt, men skal tages ind om vinteren og kan erhverves for ca. 1500 kr. Jettes mand vil gerne være behjælpelig. Mange synes godt om ideen og forslaget blev vedtaget.
 • Ad punkt 7: Bestyrelsen har et forslag: For 5 år siden blev kontingent sat op med 50 kr., disse 50 kr. blev sat til side til afholdelse af 100-års fødselsdagen – skal kontingentet fortsat være 250 kr./år? Alle stemte for.
 • Ad punkt 8:
  a. Lone blev genvalgt. Men ingen meldte sig til bestyrelsesposterne. Vi holdt en lille summe pause og efter den meldte 2 personer sig på banen: Kirsten Pedersen og Seiglin Hugger.
  b. Hanne Gregersen fortsætter som suppleant, ingen ny suppleant meldte sig
  c. Solvejg Nielsen fortsætter som revisor
  d. Tove Holme Madsen fortsætter som revisorsuppleant
 • Ad punkt 9. Birgit takkede både Conni og Jette for deres store arbejde i foreningen og overrakte gaver og blomster. Dato og sted for 100-års fødselsdagen blev nævnt igen og der blev gjort opmærksom på vores Facebookside.